MAS predĺžila termín uzavretia výzvy MAS/109/4.1/1

05.03.2020 11:48

MAS ZO BTMaMB predĺžila termín uzavretia výzvy MAS/109/4.1/1 pre podnikateľov na predkladanie ŽoNFP na 18.5.2020.