MAS predĺžila termín uzavretia výzvy MAS/109/7.2/1

04.05.2020 12:04

MAS ZO BTMaMB predĺžila termín uzavretia výzvy MAS/109/7.2/1 pre obce na predkladanie ŽoNFP na 29.5.2020.

Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19 (2).docx (22947)