MAS predĺžila termín výziev na predkladania ŽoNFP pre obce a podnikateľov

15.05.2020 13:53

MAS ZO BTMaMB predĺžila termín uzavretia výzvy MAS/109/7.5/4 pre obce na predkladanie ŽoNFP na 30.6.2020 a termín uzavretia výzvy MAS/109/6.4/1  pre podnikateľov na predkladanie ŽoNFP na 17.7.2020. Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19 (2).docx (22947)