MAS vyhlásila výzvy z PRV pre podnikateľov

19.02.2020 13:52

MAS Zo BTMaMB vyhlásila výzvy pre podnikateľov pre opatrenia PRV: 1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie, 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností a 8.3 Podpora na prevencu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.