Schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a štatútu Miestnej akčnej skupiny

19.03.2018 14:02

MAS BTMaMB.pdf (566,1 kB)