Zverejnená výzva pre podnikateľov

29.10.2019 11:19

Miestna akčná skupina  ZO BTMaMB vyhlásila výzvu pre podnikateľov, konkrétne pre opatrenie 4.1. Výzva aj s povinnými prílohami je zverejnená v sekcii Výzvy.