Kontakt

Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka.

 

 

Nová Bošáca                      Ing. Ján Žucha                 0902 405053       zucha.jan@gmail.com

 

Zemianske  Podhradie        Miroslav Zámečník            0911 251873       starosta@zemianske-podhradie.sk

 

Štvrtok                               Pavol Habdák                  0905 613465       obec.stvrtok@stonline.sk

 

Ivanovce                             Bc. Mária Hládeková        0905 714113       starosta@ivanovce.sk

 

Melčice-Lieskové                Mgr. Katarína Remencová         0905 345389       starosta@melcice-lieskove.sk

 

Adamovské Kochanovce      Ing. Michal Križan            0902 909670       starosta@adamovskekochanovce.sk

 

Chocholná-Velčice            Ing. Ľubomír Škriečka             0905 212947       obec@chocholna-velcice.sk

 

Kostolná-Záriečie              Ing. Miroslav Jančár           0902 917440       starosta@kostolnazariecie.sk

 

Drietoma                                  Jaroslav Mego            0905 740603       obec@drietoma.sk

 

        

 

Kontaktujte nás