Dokumenty

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP na Chod MAS

27.06.2019 11:48
Rozhodnutie o schválení Chod MAS.pdf (820775)

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP na animácie

07.12.2018 12:07
Rozhodnutie o schválení animácií.pdf (965412)

Stanovy združenia

31.01.2017 10:16
STANOVY 31.1.2019 bez podpisu.pdf (6227474)