Dokumenty

Dodatok č. 1 kstanovám združenia

21.06.2017 10:16
Dodatok č. 1   k stanovám občianskeho združenia s názvom Bielokarpatsko-trenčianského mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka registrovaným Ministerstvom vnútra SR dňa...

Stanovy združenia obcí Bielokarpatsko - trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

03.08.2015 13:48
S T A N O V Y Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka.     Čl. I Základné ustanovenia. Názov združenia: Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka. Skrátený názov: ZO BTMaMB Sídlom...