Náš tím

Pavol Habdák

Predseda správnej rady ZO BTMMB:

Telefón: 032/6490294, 0905613465 

Email: obec.stvrtok@stonline.sk

Miroslav Zámečník

Predseda revíznej komisie ZO BTMMB:

Telefón: 0911 251873      

Email: tarosta@zemianske-podhradie.sk