Náš tím

Pavol Habdák

Predseda správnej rady ZO BTMMB:

Telefón: 032/6490294, 0905613465 

Email: obec.stvrtok@stonline.sk

Bc. Branislav Bernátek

Projektový manažér  ZO BTMMB:

Telefón: 0949 753 165

Email: zo.btmmb@gmail.com

 

Miroslav Zámečník

Predseda revíznej komisie ZO BTMMB:

Telefón: 0911 251873      

Email: starosta@zemianske-podhradie.sk