Ing. Terézia Migašová

Projektový manažér  ZO BTMMB:

Telefón: 032/6490294, 0911 806 804

Email: zo.btmmb@gmail.com