Bc. Branislav Bernátek

Projektový manažér  ZO BTMMB:

Telefón: 0949 753 165

Email: zo.btmmb@gmail.com