Miroslav Zámečník

Predseda revíznej komisie ZO BTMMB:

Telefón: 0911 251873      

Email: starosta@zemianske-podhradie.sk