Pavol Habdák

Predseda správnej rady ZO BTMMB:

Telefón: 032/6490294, 0905613465 

Email: obec.stvrtok@stonline.sk