Predĺženie termínu uzavretia výzvy

01.04.2020 12:29

MAS ZO BTMaMB predĺžila termín uzavretia výzvy MAS/109/7.2/1 pre obce na predkladanie ŽoNFP na 4.5.2020.