Vyhlásenie výzvy pre podnikateľov

17.12.2019 10:23

MAS ZO BTMaMB vyhlasuje výzvu MAS_109/4.2/3 pre opatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov /mimo Bratislavský kraj/