Zverejnené výzvy pre obce

16.07.2019 11:22


Miestna akčná skupina  ZO BTMaMB vyhlásila výzvy pre obce, konkrétne pre opatrenia 7.2, 7.4 a 7.5.

Všetky výzvy aj s povinými prílohami sú zverejnené v sekcii Výzvy.

Miestna akčná skupina vyhlásila Výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre opatrenia 7.2, 7.4 a 7.5.