Miestna akčná skupina Združenie obcí Bielokarpatsko - trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

Toto združenie je verejno - súkromné partnerstvo, zamerané na integrovaný rozvoj územia katastrov združených deviatich obcí:
 
 
Nová Bošáca, Zemianske Podhradie, Štvrtok, Ivanovce, Melčice - Lieskové, Adamovské Kochanovce, Chocholná - Velčice, Kostolná - Záriečie a Drietoma.
 
12 subjektov súkromnej sféry, spoločenských a neziskových organizácií:
Nohejbalový klub Adamovské Kochanovce, Hurtoň - farma Rybníky Ivanovce, TJ Považan Ivanovce, Statok, s.r.o. Štvrtok, Gazdovstvo, s.r.o Štvrtok., Občianske združenie Rozvoj Novej Bošáce, Občianske združenie Jozefa Ľudovíta Holubyho Zemianske Podhradie, Ing. Vanek Pavol Chocholná - Velčice, Jednota Sokol Chocholná - Velčice, Jozef Lipták Kostolná - Záriečie, Stolárstvo Mego Drietoma a Ing. Ján Baďura - MONA s.r.o. Štvrtok.
 
Združenie bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 8.4.2015.
 
Volené orgány združenia:
 
predseda správnej rady: Pavol Habdák, starosta obce Štvrtok
podpredseda správnej rady: Ing. Ján Baďura, súkromný podnikateľ
tajomník správnej rady: Bc. Peter Levkovič, OZ Rozvoj Novej Bošáce
 
Revízna komisia: Miroslav Zámečník, starosta obce Zemianske Podhradie
                         Ing. Jindrich Gazda, súkromný podnikateľ
                         Mgr. Jana Drottnerová, zástupca OZ
 
Projektový manažér MAS:  Ing. Terézia Migašová
 
Zverejnená Stratégia CLLD na stiahnutie:
 
Zverejnená informácia o podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka - na animačné náklady MAS
 
Zverejnená informácia o podpore z EÚ - na prevádzkové náklady MAS

                   

Aktuality

MAS predĺžila termín výziev na predkladania ŽoNFP pre obce a podnikateľov

15.05.2020 13:53
MAS ZO BTMaMB predĺžila termín uzavretia výzvy MAS/109/7.5/4 pre obce na predkladanie ŽoNFP na 30.6.2020 a termín uzavretia výzvy MAS/109/6.4/1  pre podnikateľov na predkladanie ŽoNFP na 17.7.2020. Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou...

MAS predĺžila termín uzavretia výzvy MAS/109/7.2/1

04.05.2020 12:04
MAS ZO BTMaMB predĺžila termín uzavretia výzvy MAS/109/7.2/1 pre obce na predkladanie ŽoNFP na 29.5.2020. Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19 (2).docx (22947)    

Predĺženie termínu uzavretia výzvy

01.04.2020 12:29
MAS ZO BTMaMB predĺžila termín uzavretia výzvy MAS/109/7.2/1 pre obce na predkladanie ŽoNFP na 4.5.2020.  

MAS predĺžila termín uzavretia výzvy MAS/109/4.1/1

05.03.2020 11:48
MAS ZO BTMaMB predĺžila termín uzavretia výzvy MAS/109/4.1/1 pre podnikateľov na predkladanie ŽoNFP na 18.5.2020.

MAS vyhlásila výzvy z PRV pre podnikateľov

19.02.2020 13:52
MAS Zo BTMaMB vyhlásila výzvy pre podnikateľov pre opatrenia PRV: 1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie, 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností a 8.3 Podpora na prevencu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a...

MAS ZO BTMaMB vyhlásila Výzvy pre opatrenia PRV 7.4 a 7.5 pre obce

11.02.2020 12:04
MAS ZO BTMaMB vyhlásila Výzvy pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry  a Výzvu pre opatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej...

Harmonogram výziev MAS pre opatrenia PRV pre rok 2020

23.01.2020 11:15
Harmonogram výziev 2020 PRV.pdf (281606)

Vyhlásenie výzvy pre podnikateľov

17.12.2019 10:23
MAS ZO BTMaMB vyhlasuje výzvu MAS_109/4.2/3 pre opatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov /mimo Bratislavský kraj/

Aktualizácia č. 2 Výzvy MAS 109/7.2/1 a č.1 Výzvy MAS 109/4.1/1

16.12.2019 14:42
Na základe aktualizácie č.2 Výzvy MAS 109/7.2/1 si vás dovoľujeme upozorniť na zmenu termínu ukončenia výzvy na 3.4.2020 a na zmenu príloh k výzve v znení aktualizácie č. 1.2. Na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS 109/4.1/1 si vás dovoľujeme upozorniť na zmenu príloh k výzve v znení aktualizácie č....

Zmena termínu ukončenia výzvy MAS 7.2/1

14.11.2019 18:09
Na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS 109/7.2/1 si vás dovoľujeme upozorniť na zmenu termínu ukončenia výzvy na 10.1.2020. 
1 | 2 >>