Miestna akčná skupina Združenie obcí Bielokarpatsko - trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

Toto združenie je verejno - súkromné partnerstvo, zamerané na integrovaný rozvoj územia katastrov združených deviatich obcí:
 
 
Nová Bošáca, Zemianske Podhradie, Štvrtok, Ivanovce, Melčice - Lieskové, Adamovské Kochanovce, Chocholná - Velčice, Kostolná - Záriečie a Drietoma.
 
11 subjektov súkromnej sféry, spoločenských a neziskových organizácií:
Nohejbalový klub Adamovské Kochanovce, Hurtoň - farma Rybníky Ivanovce, TJ Považan Ivanovce, Statok, s.r.o. Štvrtok, Gazdovstvo, s.r.o Štvrtok., Občianske združenie Rozvoj Novej Bošáce, Občianske združenie Jozefa Ľudovíta Holubyho Zemianske Podhradie, Ing. Vanek Pavol Chocholná - Velčice, Jozef Lipták Kostolná - Záriečie, Stolárstvo Mego Drietoma a Ing. Ján Baďura - MONA s.r.o. Štvrtok.
 
Združenie bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 8.4.2015.
 
Volené orgány združenia:
 
predseda správnej rady: Pavol Habdák, starosta obce Štvrtok
podpredseda správnej rady: Ing. Ján Baďura, súkromný podnikateľ
tajomník správnej rady: Bc. Peter Levkovič, OZ Rozvoj Novej Bošáce
 
Revízna komisia: Miroslav Zámečník, starosta obce Zemianske Podhradie
                         Ing. Jindrich Gazda, súkromný podnikateľ
                         Mgr. Jana Drottnerová, zástupca OZ
 
Projektový manažér MAS:  Bc. Branislav Bernátek
 
Zverejnená Stratégia CLLD na stiahnutie
 
 
Zverejnená informácia o podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka - na animačné náklady MAS
 
Zverejnená informácia o podpore z EÚ - na prevádzkové náklady MAS
 
Zverejnená informácia o podpore z EÚ - na Financovanie implementácie stratégie CLLD
 
Zverejnená informácia o podpore z EÚ - na prevádzkové náklady MAS II.
 

 
 

Aktuality

MAS ZO BTMaMB vyhlásila Výzvu pre opatrenie 5.1.2 pre obce

16.06.2021 15:37
MAS ZO BTMaMB vyhlásila Výzvu pre obce v rámci opatrenia IROP 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. Aktivita B2- Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel. Výzva aj s prílohami sa nachádza v...

MAS ZO BTMaMB vyhlásila Výzvu pre opatrenie IROP 5.1.1 pre podnikateľov

18.05.2021 10:34
MAS ZO BTMaMB vyhlásila Výzvu pre podnikateľov v rámci opatrenia IROP 5.1.1  Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií. Aktivita : A1 - Podpora podnikania a inovácií. Výzva aj s prílohami sa nachádza v záložke Výzvy.

2 % z daní !

12.02.2021 11:10
Darujte nám 2%! Darovaním 2% z Vašich daní našej organizácií podporíte chod našej MAS a o konkrétnom účele použitia rozhodnú občania na území našej MAS. Sami rozhodnite o svojich daniach! Ďakujeme  

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o príspevok na rok 2021 pre PRV

29.01.2021 14:16
Indikatívny harmonogram výziev_PRV_2021.pdf (129081)

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o príspevok na rok 2021 pre IROP

07.01.2021 12:33
Harmonogram_vyziev_IROP_2021.pdf (226578)

MAS zverejnila Zmluvu o poskytnutí NFP na Financovanie chodu MAS II.

07.01.2021 12:31
Zmluva - chod II..pdf (2253767)

MAS zverejnila Zmluvu o poskytnutí NFP na implementáciu stratégie CLLD -časť IROP

07.01.2021 12:26
Zmluva-implementácia-IROP.pdf (2885154)

MAS predĺžila termín výziev na predkladania ŽoNFP pre obce a podnikateľov

15.05.2020 13:53
MAS ZO BTMaMB predĺžila termín uzavretia výzvy MAS/109/7.5/4 pre obce na predkladanie ŽoNFP na 30.6.2020 a termín uzavretia výzvy MAS/109/6.4/1  pre podnikateľov na predkladanie ŽoNFP na 17.7.2020. Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou...

MAS predĺžila termín uzavretia výzvy MAS/109/7.2/1

04.05.2020 12:04
MAS ZO BTMaMB predĺžila termín uzavretia výzvy MAS/109/7.2/1 pre obce na predkladanie ŽoNFP na 29.5.2020. Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19 (2).docx (22947)    

Predĺženie termínu uzavretia výzvy

01.04.2020 12:29
MAS ZO BTMaMB predĺžila termín uzavretia výzvy MAS/109/7.2/1 pre obce na predkladanie ŽoNFP na 4.5.2020.  
1 | 2 | 3 >>