Miestna akčná skupina Združenie obcí Bielokarpatsko - trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

Toto združenie je verejno - súkromné partnerstvo, zamerané na integrovaný rozvoj územia katastrov združených deviatich obcí:
 
 
Nová Bošáca, Zemianske Podhradie, Štvrtok, Ivanovce, Melčice - Lieskové, Adamovské Kochanovce, Chocholná - Velčice, Kostolná - Záriečie a Drietoma.
 
11 subjektov súkromnej sféry, spoločenských a neziskových organizácií:
Nohejbalový klub Adamovské Kochanovce, Hurtoň - farma Rybníky Ivanovce, TJ Považan Ivanovce, Statok, s.r.o. Štvrtok, Gazdovstvo, s.r.o Štvrtok., Občianske združenie Rozvoj Novej Bošáce, Občianske združenie Jozefa Ľudovíta Holubyho Zemianske Podhradie, Ing. Vanek Pavol Chocholná - Velčice, Jozef Lipták Kostolná - Záriečie, Stolárstvo Mego Drietoma a Ing. Ján Baďura - MONA s.r.o. Štvrtok.
 
Združenie bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 8.4.2015.
 
Volené orgány združenia:
 
predseda správnej rady: Pavol Habdák, starosta obce Štvrtok
podpredseda správnej rady: Ing. Ján Baďura, súkromný podnikateľ
tajomník správnej rady: Bc. Peter Levkovič, OZ Rozvoj Novej Bošáce
 
Revízna komisia: Miroslav Zámečník, starosta obce Zemianske Podhradie
                         Ing. Jindrich Gazda, súkromný podnikateľ
                         Mgr. Jana Drottnerová, zástupca OZ
 
Projektový manažér MAS:  Bc. Branislav Bernátek
 
Zverejnená Stratégia CLLD na stiahnutie:
 
Zverejnená informácia o podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka - na animačné náklady MAS
 
Zverejnená informácia o podpore z EÚ - na prevádzkové náklady MAS
 
Zverejnená informácia o podpore z EÚ - na Financovanie implementácie stratégie CLLD
 
Zverejnená informácia o podpore z EÚ - na prevádzkové náklady MAS II.
 

 
 

Aktuality

MAS ZO BTMaMB vyhlásila Výzvy pre opatrenia PRV 7.4 a 7.5 pre obce

11.02.2020 12:04
MAS ZO BTMaMB vyhlásila Výzvy pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry  a Výzvu pre opatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej...

Harmonogram výziev MAS pre opatrenia PRV pre rok 2020

23.01.2020 11:15
Harmonogram výziev 2020 PRV.pdf (281606)

Vyhlásenie výzvy pre podnikateľov

17.12.2019 10:23
MAS ZO BTMaMB vyhlasuje výzvu MAS_109/4.2/3 pre opatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov /mimo Bratislavský kraj/

Aktualizácia č. 2 Výzvy MAS 109/7.2/1 a č.1 Výzvy MAS 109/4.1/1

16.12.2019 14:42
Na základe aktualizácie č.2 Výzvy MAS 109/7.2/1 si vás dovoľujeme upozorniť na zmenu termínu ukončenia výzvy na 3.4.2020 a na zmenu príloh k výzve v znení aktualizácie č. 1.2. Na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS 109/4.1/1 si vás dovoľujeme upozorniť na zmenu príloh k výzve v znení aktualizácie č....

Zmena termínu ukončenia výzvy MAS 7.2/1

14.11.2019 18:09
Na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS 109/7.2/1 si vás dovoľujeme upozorniť na zmenu termínu ukončenia výzvy na 10.1.2020. 

Zverejnená výzva pre podnikateľov

29.10.2019 11:19
Miestna akčná skupina  ZO BTMaMB vyhlásila výzvu pre podnikateľov, konkrétne pre opatrenie 4.1. Výzva aj s povinnými prílohami je zverejnená v sekcii Výzvy. 

Zverejnené výzvy pre obce

16.07.2019 11:22
Miestna akčná skupina  ZO BTMaMB vyhlásila výzvy pre obce, konkrétne pre opatrenia 7.2, 7.4 a 7.5. Všetky výzvy aj s povinými prílohami sú zverejnené v sekcii Výzvy. Miestna akčná skupina vyhlásila Výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre opatrenia 7.2, 7.4 a 7.5.  

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2019 z Programu rozvoja vidieka

23.05.2019 12:01
Harmonogram výziev na rok 2019 PRV.pdf (407581)

Zasadnutie členov MAS zo dňa 23.08.2018

03.09.2018 08:57
Dňa 23.08.2018 sa uskutočnilo zasadnutie členov MAS, kde sa preberala alokácia nižšie uvedených opatrení. V rámci Implementácie stratégie CLLD sa opatrenie IROP 5.1.2. po novom ďalej delí na B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2, F1 a F2. Nasledujúce informácie sú čerpané zo Stratégie CLLD:   IROP...

Aktivity združenia

03.09.2018 08:44
  Občianske združenie „Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka“ požiadalo dňa 26.6.2018 o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 109 146,22€ na Financovanie chodu MAS v rámci Integrovaného regionálneho...
<< 1 | 2 | 3 >>