Archív článkov

Schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a štatútu Miestnej akčnej skupiny

19.03.2018 14:02
MAS BTMaMB.pdf (566,1 kB)

Udelenie štatútu MAS

19.03.2018 13:32
MAS BTMaMB.pdf (579726)

Dodatok č. 1 kstanovám združenia

21.06.2017 10:16
Dodatok č. 1   k stanovám občianskeho združenia s názvom Bielokarpatsko-trenčianského mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka registrovaným Ministerstvom vnútra SR dňa...

Partneri

04.05.2017 12:45

Príprava stratégie CLLD

21.11.2016 07:51
    „Združenie Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a mikroregiónu Bošáčka – príprava stratégie CLLD“   Občianske združenie „Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka“ sa úspešne zapojilo do Výzvy č. 4/PRV/2015, Opatrenia19...

Stanovy združenia obcí Bielokarpatsko - trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

03.08.2015 13:48
S T A N O V Y Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka.     Čl. I Základné ustanovenia. Názov združenia: Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka. Skrátený názov: ZO BTMaMB Sídlom...

Nová akcia

29.07.2015 14:34
Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.
Záznamy: 1 - 7 zo 7