Archív článkov

MAS predĺžila termín uzavretia výzvy MAS/109/4.1/1

05.03.2020 11:48
MAS ZO BTMaMB predĺžila termín uzavretia výzvy MAS/109/4.1/1 pre podnikateľov na predkladanie ŽoNFP na 18.5.2020.

MAS vyhlásila výzvy z PRV pre podnikateľov

19.02.2020 13:52
MAS Zo BTMaMB vyhlásila výzvy pre podnikateľov pre opatrenia PRV: 1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie, 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností a 8.3 Podpora na prevencu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a...

MAS ZO BTMaMB vyhlásila Výzvy pre opatrenia PRV 7.4 a 7.5 pre obce

11.02.2020 12:04
MAS ZO BTMaMB vyhlásila Výzvy pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry  a Výzvu pre opatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej...

Harmonogram výziev MAS pre opatrenia PRV pre rok 2020

23.01.2020 11:15
Harmonogram výziev 2020 PRV.pdf (281606)

Vyhlásenie výzvy pre podnikateľov

17.12.2019 10:23
MAS ZO BTMaMB vyhlasuje výzvu MAS_109/4.2/3 pre opatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov /mimo Bratislavský kraj/

Aktualizácia č. 2 Výzvy MAS 109/7.2/1 a č.1 Výzvy MAS 109/4.1/1

16.12.2019 14:42
Na základe aktualizácie č.2 Výzvy MAS 109/7.2/1 si vás dovoľujeme upozorniť na zmenu termínu ukončenia výzvy na 3.4.2020 a na zmenu príloh k výzve v znení aktualizácie č. 1.2. Na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS 109/4.1/1 si vás dovoľujeme upozorniť na zmenu príloh k výzve v znení aktualizácie č....

Zmena termínu ukončenia výzvy MAS 7.2/1

14.11.2019 18:09
Na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS 109/7.2/1 si vás dovoľujeme upozorniť na zmenu termínu ukončenia výzvy na 10.1.2020. 

Zverejnená výzva pre podnikateľov

29.10.2019 11:19
Miestna akčná skupina  ZO BTMaMB vyhlásila výzvu pre podnikateľov, konkrétne pre opatrenie 4.1. Výzva aj s povinnými prílohami je zverejnená v sekcii Výzvy. 

Zverejnené výzvy pre obce

16.07.2019 11:22
Miestna akčná skupina  ZO BTMaMB vyhlásila výzvy pre obce, konkrétne pre opatrenia 7.2, 7.4 a 7.5. Všetky výzvy aj s povinými prílohami sú zverejnené v sekcii Výzvy. Miestna akčná skupina vyhlásila Výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre opatrenia 7.2, 7.4 a 7.5.  

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP na Chod MAS

27.06.2019 11:48
Rozhodnutie o schválení Chod MAS.pdf (820775)
Záznamy: 11 - 20 zo 28
<< 1 | 2 | 3 >>